امنیت سایبری در نظام حقوقی ایران

امنیت سایبری در نظام حقوقی ایران


فایل زیر 23صفحه در قالب wordمی باشد. چکیده فضای سایبر یا به عبارتی فضای مجازی محدودیتهای زمانی،جغرافیایی و فضایی که بشر امروز با آن در ستیز است را از بین خواهد برد.امکانات عصر مجازی در مقایسه با عالم واقع بسیار زیاد است، به عنوان مثال اقتصاد مجازی،تجارت مجازی،بانکداری مجازی،آموزش  مجازی و خدمات و تفریحات مجازی بخشی از آنها می باشند. با توسعه و تحول اینترنت و پیشرفت علم الکترونیک،در مقابل انقلاب عظیمی جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است …

Share

پاسخی بگذارید