قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی


  قانون آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امورحسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می رود .    …

Share

پاسخی بگذارید