محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)


در این آموزش، از مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL) برای تعيين دما و فشار نقطه حباب و تركيب درصدها فاز بخار در تعادل ترموديناميكی با فاز مایع (کد متلب) استفاده می­شود . در این محاسبات فاز بخار ایده آل در نظر گرفته می شود. …

Share

دیدگاهتان را بنویسید