مدل سه بعدی پل چوبی قدیمی (تری دی اس مکس)


مدل سه بعدی پل چوبی قدیمی با فرمت .max   قابل استفاده در طراحی   معماری و مغماری منظر اکنون از پل های چوبی به عنوان مسیر عبور موقت استفاده می‌شود اما در گذشته به علت عدم دسترسی به مصالح دیگر، کاربرد های زیادی داشت و از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. معماران و دانشجویان معماری می‌توانند در طراحی پروژه های خود از این مدل در فضای تری دی اس مکس استفاده کنند. …

Share

پاسخی بگذارید