مصاحبه ازدواج برای ارایه در دانشگاه فرهنگیان

مصاحبه ازدواج برای ارایه در دانشگاه فرهنگیان

مصاحبه مصاحبه گر: سلام خوبین؟ لطفا خودتان را معرفی کنید.  مصاحبه شونده: سلام مرسی، من ………………فوق لیسانس آموزش ابتدایی و در حال حاضر معلم اول ابتدایی شهر ………..هستم. مصاحبه گر: امروز می خواهیم در مورد ازدواج از شما مصاحبه بگیریم و اولین سوال ما این است که هدف شما از ازدواج چه بود؟ مصاحبه شونده: ازدواج سنت پیامبر است و من هم برای عمل به این سنت ازدواج کردم ولی خوب ازدواج من دلایل دیگر داشت مثل تجدید فراش، رسیدن به آرامش های روحی و روانی و نیاز داشتن به همدم و … و دلایل دیگری که بقیه ی مردم دارند من هم داشتم. مصاحبه گر: معیار و ملاک شما برای ازدواج چه بود؟ مصاحبه شونده (من دوست داشتم همسرم از یک خانواده ی خوب و اصالت خانواده داشته باشد و پایبند به مسائل مذهبی باشد و یکی دیگر از ویژگی های مهم برای من و خانواده ی من بر آن خیلی تاکید داشتند عفت و پاکی دختر بود و از دیگر ملاک های من برای ازدواج اخلاف خوب مثل بساز بودن دختر، اجتماعی بودن و … تا بتواند با شرایط سخت زندگی بسازد.   …

Share

پاسخی بگذارید