مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نوآوری زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در صنعت مراقبت های بهداشتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نوآوری زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در صنعت مراقبت های بهداشتی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Supply chain innovation and organizational performance in the healthcare industry عنوان فارسی: نوآوری زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در صنعت مراقبت های بهداشتی چکیده:   هدف- هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری زنجیره تأمین برای بهبود عملکرد اسزمانی در صنعت مراقبت های بهداشتی می باشد. طرح/روش/ رویکرد- یک مدل پژوهشی پیشنهاد می شود که تأثیر نوآوری زنجیره تأمین SC، همکاری تأمین کننده، کارایی زنجیره تأمین و اقدامات مدیریت کیفی را بر عملکرد سازمانی توصیف می کند. مدل پژوهشی پیشنهاد شده و فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری بر اساس جمع آوری داده از 243 بیمارستان را بررسی می کند. تعداد صفحات انگلیسی: 22 تعداد صفحات فارسی: 37 سال مقاله: 2011 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

Share

پاسخی بگذارید