نقشه سازه، نقشه معماری و روش اجرای پروژه TopDown اجرا شده در تهران

نقشه سازه، نقشه معماری و روش اجرای پروژه TopDown اجرا شده در تهران


با سلامجهت ایجاد دید اجرایی و محاسباتی به مهندسین گرامی، یک فایل شامل نقشه سازه، نقشه معماری و روش اجرای پروژه TopDown اجرا شده در تهران بارگذاری شده است که امید است با بهره گیری از آن پروژه های مشابه برای مهندسین گرامی ملموستر و قابل درک گردد.   این فایل شامل سه نقشه در قالب فایل autocad می باشد.   نویسنده و گردآورنده : میلاد حاجی باقری …

Share

دیدگاهتان را بنویسید