پاورپوینت انواع روش های جوشکاری و عیوب جوش


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 60   قسمتی از پاورپوینت :     جوشکاری چیست ؟     جوشکاری روند اتصال است که در آن فلزی گرم و ذوب شده و با فلز پایه ترکیب، تا اتصالی شبیه به یکدیگر تولید کند.     •انتخاب بهترین روش جوشکاری •هندسه اجزای جوش شونده •مصالح •دسترسی به امکانات و مصالح •تعداد قطعات •تجهیزات •وضعیت جوشکاری •نیاز امکانات •سودبخشی     •تجهیزات و مواد مصرفی جوشکاری با الکترود دستی •منبع قدرت •تجهيزات جانبي       مانند برس، گيره اتصال به زمين، ماسك، دستكش و روپوش •سيم جوش         هسته، پوشش   •وظایف پوشش الکترودها •محافظت از منطقه جوش •كمك در پايداري قوس •تصفيه مذاب •آرام تر سرد شدن جوش •دادن شكل مناسب به جوش •كنترل تركيب شيميايي مذاب     •انتخاب الکترود انتخاب الکترود تابع دو عامل …

Share

دیدگاهتان را بنویسید