پاورپوینت ایمنی سلولیCellular immunity


  پاورپوینت ایمنی سلولیCellular immunity   54اسلایدهمراه باتصویربیشتراسلایدها به زبان انگلیسی میباشد     مراحل بلوغ سلول T •تیموست های نابالغ قشری که از مغز استخوان مهاجرت کرده اند فاقد TCR,CD3,CD4,CD8, ζ بوده و موسوم به سلول های دو گانه منفی هستند. • •بلوغ لنفوسیت های T شامل مراحلی است که طی آن مولکول های بالا را عرضه می کنند. • • به لنفوسیت های T نابالغ موجود در تیموس تیموست گفته می شود. •بلوغ سلولها در حین عبور از کورتکس تیموس رخ می دهد . • •در کورتکس تیموس سلول های T  ابتدا TCR بیان می کنند که دو نوع T از نظر بیان TCR داریم: آلفا/بتا و گاما/دلتا • •و سپس با بیان CD4 و یا CD8 در سطح سلول های T بیان کننده زنجیره آلفا/بتا به ترتیب به سلوهای  ( Th )T helper و یا Cytotoxic T Cell (CTL) تبدیل می شوند. • •لنفوسیت های T در تیموس آموزش می بینند که آنتی ژن را در کنار مولکول MHC شناسایی کند (انتخاب مثت و منفی) • •لنفوسیت های Th آنتی ژ …

Share

پاسخی بگذارید