پاورپوینت بیماریهای گوش


پاورپوینت بیماریهای گوش   84اسلایدهمراه باتصویر   گوش سه بخش دارد: گوش خارجی گوش میانی گوش داخلی   گوش خارجی: žشامل لاله و مجرای گوش که در انتهای مجرا، پرده صماخ قرار دارد. žمجرای گوش : ¡دارای انحنا بوده ¡شکل منظمی ندارد ¡طول آن حدود 2/5 سانتی متر و قطر ان در حدود 8 میلی متر است ¡عملکرد: ¡ثابت نگه داشتن حرارت و رطوبت پرده صماخ ¡ترشح  سرومن ازغدد دیواره مجرای گوش ¡جمع آوری و تقویت صداها ¡کمک به جهت یابی اصوات ¡محافظت از قسمت های داخلی تر گوش   …

Share

پاسخی بگذارید