پاورپوینت درس آمار زيستي


پاورپوینت درس آمار زيستيش     127 اسلاید     آمار توصيفي: در غالب دو معني بکار مي رود: ارقام و اعداد واقعي درباره اموري از قبيل مرگ و مير ، تصادفات و … .   روش هايي براي جمع آوري ، تنظيم و تجزيه و تحليل اطلاعات عددي درباره موضوعي. تعریف آمار: مجموعه اي از مفاهيم و روشهاست كه در هر زمينه پژوهش براي جمع آوري، تنظيم، و تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده مي شود.   جمعیت مجموعه افراد يا چيز هايي كه مي خواهيم يك يا چند ويژگي در باره آنها را مطالعه كنيم .   جمعیت يك جمعيت مي تواند متناهي يا نامتناهي باشد.   ويژگي هاي مربوط به جمعيت را پارامتر گويند. (ثابت هستند) …

Share

دیدگاهتان را بنویسید