پاورپوینت متفاوت توربین گاز – 55 اسلاید


پاورپوینت متفاوت توربین گاز  – 55 اسلاید پاورپوینت متفاوت توربین گاز  – 55 اسلاید پاورپوینت متفاوت توربین گاز  – 55 اسلاید پاورپوینت متفاوت توربین گاز  – 55 اسلاید  کمپرسور در توربين گاز تشکيل شده از: uپره گايد ون    I.G.V uپره هاي ثابت ديافراگم uپره هاي متحرک uروتور uدیسکها uبيليد والو (Bleed Valve) يا (BLOW OFF) متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت متفاوت توربین گاز  – 55 اسلاید است؛ برای دانلود کل پاورپوینت متفاوت توربین گاز  – 55 اسلاید  از لینک زیر استفاده کنید: …

Share

پاسخی بگذارید