پاورپوینت متفاوت گشتاور و اهرمها – 45 اسلاید


پاورپوینت متفاوت گشتاور و اهرمها – 45 اسلاید پاورپوینت متفاوت گشتاور و اهرمها – 45 اسلاید پاورپوینت متفاوت گشتاور و اهرمها – 45 اسلاید پاورپوینت متفاوت گشتاور و اهرمها – 45 اسلاید  يك وزنه كوچك با فاصله اي مشخص از محور چرخش در مقايسه با وزنه بزرگتر كه به همان ميزان از محور دوران فاصله دارد داراي گشتاور كوچكتري مي باشد. ­اگر بازوي گشتاور براي وزنه بزرگتركاهش پيدا كند يعني به محور چرخش نزديكتر شود گشتاور براي هر دو وزنه يكسان مي شود. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت متفاوت گشتاور و اهرمها – 45 اسلاید است؛ برای دانلود کل پاورپوینت متفاوت گشتاور و اهرمها – 45 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید: …

Share

پاسخی بگذارید