پاورپوینت مصاحبه انگیزشی

پاورپوینت مصاحبه انگیزشی


مصاحبه و آماده سازی بیمار جهت درمان اعتیاد  بررسی ضروری در مصاحبه اولیه  آموزش های اولیه برای درمان اعتیاد  رنج گریزی نامحدود  درمان اعتیاد  ابزارهی رسیدن به خویشتنداری  مراحل کسب بینش  و…..   …

Share

دیدگاهتان را بنویسید