پليس، امنيت اخلاقي و سبك زندگي

پليس، امنيت اخلاقي و سبك زندگي

23 صفحه ورد- همراه با نتیجه گیری و مرجع چكيده برقراري نظم وامنيت در تمام سطوح آن از ابتدا مورد توجه تمام جوامع بوده است. توجه به سبك زندگي نيز كه به تازگي در بين جامعه شناسان به خصوص جامعه شناسان غربي مطرح شده است، از زمانهاي گذشته توسط انبياء و اوصياء به عنوان رفتار ظاهري پيروانشان مورد توجه بوده. اصطلاح سبك زندگي كه در چند سال اخير توسط مقام معظم رهبري مطرح و مورد توجه جامعه شناسان اسلامي و ايراني قرار گرفته است ، موجب تلاش هاي فراوان براي بيان مولفه هاي آن و راه هاي رسيدن به سطح مطلوبي از سبك زندگي اسلامي شده است است. پژوهش حاضر ناظر به اين پرسش اساسي است كه پليس به عنوان يكي از مجريان امنيت اخلاقي، در نهادينه شدن امنيت اخلاقي به عنوان سبك زندگي در جوامع اسلامي تا چه حد تأثير گذار است. در اين راستا پژوهش حاضر در صدد بيان اين مطلب است كه بين امنيت اخلاقي و سبك زندگي رابطه مستقيم وجود دارد، به اين معنا كه ؛ همانطور كه التزام به امنيت اخلاقي به عنوان يكي از راهكار هاي رسيدن به سطح مطلوبي از سبك زندگي اسلامي محسوب مي شود، خود امنيت اخلاقي نيز مي تواند به عنوان يكي از …

Share

دیدگاهتان را بنویسید