گزارش كارورزي روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع بررسی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش ناسازگاری های اجتماعی و عواطفی نوآموزان


38 صفحه word | فونت Tahoma سایز 12 | قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر | قابل ویرایش و آماده چاپ توصيف مراجع و رفتارهاي وي در خلال مصاحبه: مراجع در طول جلسه بسيار صحبت مي كرد و ظاهرا به دليل اينكه تاكنون با كسي درد دل نكرده بود مدام از خانواده ، محل كار و آن آقا صحبت مي كرد. صحبتهايش مدام به صورت پريدن از شاخه اي به شاخه ديگر بود . تحليل مشكل: به طور كلي احساس مي شد كه مراجع در برقراري روابط اجتماعي دچار مشكل است و يك ديواري بين خود و ديگران كشيده است و حتي در ارتباط با آن آقا هم به نظر مي رسيد كه بيشتر حالت عقب نشيني دارد و بعد از 5 ماه آشنايي هم مي خواست رابطه را قطع كند. توصيه هاي درماني براي مشكل : در درمان به خاطر عدم پراكندگي، مشاور سعي مي كرد تمركز را بر مشكل عنوان شده حفظ نمايد ولي به نظر مي رسيد كه مشكل اصلي مراجع ، برقراري روابط مطلو ب حتي با خانمها بود، از اين رو از مراجع خواسته شد در طول يك هفته بر روابط خود با ديگران تمركز كند و گزارشي از رفتارها و عكس العملهاي خود را براي بحث در جلسه آينده بياورد. خلاصه به نظر مي رسد وقتي مراجع نقش خود را در روابط اجتماعي …

Share

پاسخی بگذارید