گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش (گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات)

گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش (گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات)


گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین جرم در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش ( گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات )   توضیحات کامل : گزارش کار آزمایش ارتعاشات عرضی تیر با یک و چندمین در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش   تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش : برای بدست آوردن فرکانس عرضی تیرها روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها روش دانکرلی می باشد. روش دانکرلی برای بدست آوردن فرکانس عرضی تیرها در مواردی که فرکانس های طبیعی دیگر نسبت به فرکانس پایه بسیار بزرگ با شند نتیجه مطلوبی می دهد . … فهرست مطالب : هدف آزمایش تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش شرح دستگاه و وسایل اندازه گیری روش انجام آزمایش خواسته های آزمایش نتیجه گیری ضمیمه ها …

Share

دیدگاهتان را بنویسید