دانلود پروژه کامل اکسس | دانلود رایگان پروژه اکسس دانشگاه

دانلود پروژه کامل اکسس | دانلود رایگان پروژه اکسس دانشگاه دانلود پروژه کامل اکسس | دانلود رایگان پروژه اکسس دانشگاهدانلود پروژه کامل اکسسدانلود رایگان پروژه

Read More

Share

کد متلب برای شبیه سازی الگوریتم بهینه سازی نهنگ (WOA) در متلب

کد متلب برای شبیه سازی الگوریتم بهینه سازی نهنگ (WOA) در متلب الگوریتم بهینه سازی نهنگ یا Whale Optimization Algorithm به اختصار (WOA) یکی از

Read More

Share

پروژه بهینه سازی ازدحام ذرات برای کنترل کننده منطق فازی در سیمولینک متلب

پروژه بهینه سازی ازدحام ذرات برای کنترل کننده منطق فازی در سیمولینک متلب روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات   یا به اختصار PSO، یک روش سراسری  بهینه‌سازی است

Read More

Share
1 2 3 110