آموزش تخصصی رادیوگرافی پری اپیکال

آموزش تخصصی رادیوگرافی پری اپیکال مجموعه آموزش تخصصی رادیوگرافی پری اپیکال که یک تکنیک مهم و رایج ترین تکنیک در رادیولوژی دهان و دندان و

Read More

Share

آموزش تخصصی رادیوگرافی بایت وینگ و اکلوزال

آموزش تخصصی رادیوگرافی بایت وینگ و اکلوزال  مجموعه آموزش تخصصی رادیوگرافی بایت وینگ و اکلوزال شامل آموزش این 2 تکنیک رادیوگرافی دهان و دندان است

Read More

Share

حفاظت پرتویی در رادیولوژی فک دهان دندان

حفاظت پرتویی در رادیولوژی فک دهان دندان فایل آموزشی حفاظت پرتویی در رادیولوژی فک دهان دندان شامل مجموعه آموزش هایی اعم از شرایط پرتو دهی

Read More

Share

آموزش آناتومی و مورفولوژی دندان

آموزش آناتومی و مورفولوژی دندان کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان مجموعه کتاب هایی هستند که از سطح مقدماتی شناخت دندان ها تا سطح مورفولوژی دندان

Read More

Share

ضروریات رادیولوژی از دندان ها

ضروریات رادیولوژی از دندان ها کتاب ضروریات رادیولوژی از دندان ها برای آن دسته از محققین و دانش آموختگان رشته رادیولوژی و دندان پزشکی که

Read More

Share
1 2 3 345