دانلود شاخص زیست اقلیمی انسانی

دانلود شاخص زیست اقلیمی انسانی  نمودار یا شاخص زیست اقلیمی انسانی (بیوکلیماتیک انسانی) که به شاخص اولگی نیز معروف است، شاخصی است که بیانگر شرایط

Read More

Share

پاورپوینت جامع دستورات زبان فارسی

پاورپوینت جامع دستورات زبان فارسی فهرست مطالب: فعل اسم صفت قید ساختمان جمله بند گروه فعلی گروه اسمی گروه قیدی گرامر CFG توجه: هر سرفصل

Read More

Share

فیلم آموزشی اقتصاد دهم انسانی، فصل اول از بخش دوم: پول

فیلم آموزشی اقتصاد دهم انسانی، فصل اول از بخش دوم: پول فیلم آموزشی اقتصاد دهم انسانی، فصل اول از بخش دوم: پول مباحث این جلسه: تاریخچه

Read More

Share
1 2 3 5