نمایشگاه دایمی شهرداری تهران . بوستان گفتگو

نمایشگاه دایمی شهرداری تهران . بوستان گفتگو این فایل در 22صفحه توسط نگارنده انجام شده است و شامل کلیه مدارک از جمله عکس و پلان

Read More

Share

تولید داده‌ی mnist با کمک شبکه (Generative adversarial Network (GAN

تولید داده‌ی mnist با کمک شبکه (Generative adversarial Network (GAN Mnist یک مجموعه داده ساده در زمینه بینایی ماشین (کامپیوتر) است. این مجموعه داده شامل تصاویری

Read More

Share
1 2 3 5