پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم   برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: کار گروهی, مسئولیت پذیری, مدیریت

Read More

Share

پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوری نهم   برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: کار گروهی,مسئولیت پذیری, مدیریت منابع,

Read More

Share

پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم

پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم   گونه ای از لحن خوانش متن است که در آن , خواننده می کوشد با شور و حرارتی برانگیزاننده,

Read More

Share
1 2 3 6