پاور پوینت (اسلاید) هوش تجاري (ارتباط بخش هاي مختلف BI)

پاور پوینت (اسلاید) هوش تجاري (ارتباط بخش هاي مختلف BI)  با سلام فایل هوش تجاري (ارتباط بخش هاي مختلف BI) یک پاورپوینت بسیار عالی در

Read More

Share

مطالعه بر روی سه بعد مختلف مساله مکان یابی تسهیلات

مطالعه بر روی سه بعد مختلف مساله مکان یابی تسهیلات نام فارسی: مطالعه بر روی سه بعد مختلف مساله مکان یابی تسهیلات نام انگلیسی :

Read More

Share

پاورپوینت ارزيابي خرابيهاي معابر آسفالتي -48 اسلاید

پاورپوینت ارزيابي خرابيهاي معابر آسفالتي -48 اسلاید قسمتی از اسلایدها         تعريف ارزيابي —منظور از ارزيابي شناسايي انواع خرابيهاي قابل تشخيص با

Read More

Share

پاورپوینت آشنایی با توزیع های مختلف لینوکس -31 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با توزیع های مختلف لینوکس -31 اسلاید قسمتی از اسلایدها       سیر پیدایش توزیع های لینوکس •تمایل برنامه نویسان به نوشتن

Read More

Share