پاورپوینت بررسی خانه بیسنگ

پاورپوینت بررسی خانه بیسنگ   رویارویی با خانه‌ای زیبا و تمام آجری آن هم در ابهر زنجان به اندازه‌ی کافی ویژگی خاص دارد که برای

Read More

Share

مجموعه گنجعلی خان کرمان

مجموعه گنجعلی خان کرمان ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﻲ ﺧﺎﻥ ﺍﺳﺖ .   ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮ ﻋﺼﺮ

Read More

Share