نمایشگاه دایمی شهرداری تهران . بوستان گفتگو

نمایشگاه دایمی شهرداری تهران . بوستان گفتگو این فایل در 22صفحه توسط نگارنده انجام شده است و شامل کلیه مدارک از جمله عکس و پلان

Read More

Share

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل 3

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل 3 کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل با بگراند طوسی که در ابعاد 9*6 و روزلیشن 300 طراحی گردیده

Read More

Share

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل5

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل5 کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل که در ابعاد 9*6 و روزلیشن 300 طراحی گردیده این طرح با بگراند

Read More

Share

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل2

کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل2 کارت ویزیت لایه باز نمایشگاه اتومبیل که در ابعاد 9*6 و روزلیشن 300 طراحی گردیده این طرح با بگراند

Read More

Share

پاورپوینت موزه فرش ایران -25 اسلاید

پاورپوینت موزه فرش ایران -25 اسلاید قمتی از اسلایدها       تاریخچه:                                            دراوایل دهه ی پنجاه گروهی از متخصصان ومحققان فرش ایران پشنهاد احداث

Read More

Share